Metody a techniky terapie

 

MDT -

Mechanická diagnostika a terapie nám umožňuje odlišit problém mechanický od nemechanického a následně jeho specifikaci.Je vhodná pro celý pohybový aparát tzn. páteř krční, hrudní, bederní i klouby končetin.

Mechanickou bolestí označujeme bolest, která se mění v závislosti na pohybových aktivitách (polohách) a v čase. Hodnocení dle MDT obsahuje anamnézu, podrobný popis potíží (v kterých místech,trvající od kdy, měnící se přes den, v noci, reagující na běžné denní aktivity?...).

Vlastní objektivní vyšetření se skládá z kineziologického vyšetření, pokud je třeba z orientačního neurologického vyšetření a pohybového testu. Sleduje se omezení pohybu a reakce symptomů, testují se opakované pohyby.
Poté fyzioterapeut vyhodnotí zda je tato metoda pro vás vhodná a pokud ano, naučí vás cvik, který má ovlivnit a postupně i odstranit příznaky.Počet jednotlivých terapií závisí na vlastní aktivitě a spolupráci pacienta a stupni postižení.
Smyslem této terapie je ovlivnění samotné příčiny vzniku onemocnění, autoterapie a prevence vzniku opakovaných potíží.
Zakladatelem byl Robin McKenzie, fyzioterapeut z Nového Zélandu.Podle něho název McKenzie metoda, která je známá a používaná v celém světě.

 

Míčkování odborně míčková facilitace

Cvičení na míči a nestabilních plochách

měkké techniky, pir

mobilizace páteře a periferních kloubů

baňky a baňkování

reflexní masáž

senzomotorika

škola zad

feldenkrais

mojžíšová

schrottová

brügger

a další