Metody a techniky terapie

 Cvičení na míči -

 

Cvičení na míči je velice oblíbené jak u fyzioterapeutů, tak u pacientů. Cvičení většinou zvládne každý bez rozdílu věku a nespornou výhodou je jeho využití pro autoterapii.

Míč má 3 charakteristické vlastnosti: labilní plochu, pružnost a velikost (od 35 do 120cm).

Míč je labilní plocha a cvičení na něm připravuje náš pohybový systém na nestabilní situace, při kterých hrozí, že naše svaly se nezapojí rychle a ve správném sledu a způsobíme si tím minimálně bolest nebo např. poškození svalů, vazů atp...

Při cvičení na míči dochází nezávisle na naší vůli ke korekcím chybného nastavení pohybových segmentů.

Na míči se dá posilovat, protahovat, stabilizovat, relaxovat, zvyšovat kloubní pohyblivost, trénovat rovnováhu a v neposlední řadě také sedět.

Jak správně sedět na míči? Jakou velikost míče zvolit? Jak dlouho a často na míči cvičit?

Tyto a další otázky ráda zodpovím a prakticky si je vyzkoušíme.

 

MDT -

Mechanická diagnostika a terapie nám umožňuje odlišit problém mechanický od nemechanického a následně jeho specifikaci.Je vhodná pro celý pohybový aparát tzn. páteř krční, hrudní, bederní i klouby končetin.

Mechanickou bolestí označujeme bolest, která se mění v závislosti na pohybových aktivitách (polohách) a v čase. Hodnocení dle MDT obsahuje anamnézu, podrobný popis potíží (v kterých místech,trvající od kdy, měnící se přes den, v noci, reagující na běžné denní aktivity?...).

Vlastní objektivní vyšetření se skládá z kineziologického vyšetření, pokuď je třeba z orientačního neurologického vyšetření a pohybového testu. Sleduje se omezení pohybu a reakce symptomů, testují se opakované pohyby.
Po té fyzioterapeut vyhodnotí zda je tato metoda pro vás vhodná a pokuď ano naučí vás cvik, který má ovlivnit a postupně i odstranit příznaky.Počet jednotlivých terapií závisí na vlastní aktivitě a spolupráci pacienta a stupni postižení.
Smyslem této terapie je ovlivnění samotné příčiny vzniku onemocnění, autoterapie a prevence vzniku opakovaných potíží.
Zakladatelem byl Robin McKenzie fyzioterapeut z Nového Zélandu.Podle něho název McKenzie metoda, která je známá a používaná v celém světě.

 

Míčkování odborně míčková facilitace- 

 

je metoda, kterou zavedla do fyzioterapeutické praxe paní Zdena Jebavá.
Využívá se hlavně při léčbě alergických, astmatických a průduškových onemocnění u dětí. Dochází ke zlepšení dýchání, které přechází z povrchového na hlubší, převážně břišní a tím dochází i k celkovému zlepšení držení těla.Míčkování uvolňuje křečovité stažení hladkých svalů průdušek a podněcuje tak nepřímo i uvolnění hlenu a odkašlávání.
Speciální molitanové míčky se vyrábějí ve 4 velikostech od 2-9cm.
Míčky se dají použít k různým podkládáním, k automobilizačnímu cvičení, při polohování a také při nespecifických mobilizacích atp.